Postanowienia Ogólne


Sklep internetowy www.ewaija.pl prowadzony jest przez firmę
AUTO-AS Grzegorz Pospieszyński
Działalność gospodarcza została zarejestrowana przez Burmistrza miasta Gostynina
pod numerem 737/94
ul. Wojska Polskiego 19a/21
09-500 Gostynin
NIP: 775-100-29-48
tel. 667 975 576
e-mail: biuro@ewaija.pl , zamowienia@ewaija.pl

Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu sklepu oraz Polityki cookies, a także pozostałych warunków sprzedaży.

Warunki dokonywania zakupów
Sklep internetowy EWA&JA prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko przez stronę www.ewaija.pl. W celu dokonania e-zakupów niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej, aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym, zwaną dalej Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca. Do zakupów w sklepie internetowym www.ewaija.pl upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane na stronie www.ewaija.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, mają aktualną datę ważności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, a ich cena zawiera podatek VAT. Oferta sklepu internetowego obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamawiający wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie zawiera jednocześnie umowę na odległość i oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Przyjęcie zamówienia przez sklep internetowy www.ewaija.pl jest każdorazowo potwierdzane drogą e-mailową i/lub telefoniczną. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym/ potwierdzeniu zamówienia adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji zlecenia zwłaszcza w przypadku wyboru formy płatności przy odbiorze przesyłki. Sprzedawca może odstąpić od realizacji zamówienia, jeśli Klient nie przestrzega postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie lub jeśli telefoniczna weryfikacja zamówienie nie przebiegnie pomyślnie. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej www.ewaija.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w polskich złotych (PLN). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy paragon lub faktury VAT. Sprzedaż usług prezentowanych za pośrednictwem witryny odbywa się na podstawie odrębnych warunków sprzedaży.

Dane osobowe
Składając zamówienie wymagane jest podanie niektórych danych osobowych. Podanie tych danych jest niezbędne do prawidłowej realizacji przez Sprzedawcę procesu zamówienia, obsługi przed i po sprzedażowej. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację procesu zamówienia. Dane osobowe zawarte w formularzach kontaktowych i rejestracyjnych podawane są dobrowolnie przez klientów. Sprzedawca nie prowadzi odsprzedaży danych jak również nie wykorzystuje pozyskanych danych osobowych w celach marketingowych.

Sposoby płatności
W sklepie www.ewaija.pl możliwe są następujące formy płatności:

Przelewem - na wskazany poniżej numer konta bankowego:

IDEA BANK S.A
01-208 WARSZAWA
UL.PRZYOKOPOWA 33
NR KONTA:
91 1950 0001 2006 0560 7868 0002

Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia.

Za pobraniem - zapłata za zamówienia następuje gotówką, przy odbiorze przesyłki u kuriera lub na poczcie.

Ceny wysyłki
Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich Pocztex oraz InPost. Istnieje również możliwość odbioru towaru bezpośrednio w siedzibie sklepu w Gostyninie. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy. Aktualny cennik oraz sposoby dokonywania płatności za zamówiony towar dostępny są w zakładce Koszt dostawy.

Całkowity czas dostawy: Czas dostawy zależy w dużej mierze od wybranego przy składaniu zamówienia sposobu płatności za zamówienie oraz firmy doręczającej przesyłki. Czas realizacji zamówienia w przypadku

Poczty Polskiej wynosi:
dla przesyłek płatnych przelewem - 1-4 dni od momentu zaksięgowania wpłaty

dla przesyłek Pocztex płatnych przelewem – 1-3 dni od momentu zaksięgowania wpłaty
dla przesyłek Pocztex za pobraniem - 1-2 dni

dla przesyłek InPost płatnych przelewem – 1-3 dni od momentu zaksięgowania wpłaty
dla przesyłek InPost za pobraniem - 1-2 dni

Czas w jakim zamówienie jest przygotowywane do wysyłki to 1 dzień roboczy naliczany od momentu zmiany statusu zamówienia na „przyjęte do realizacji” , który należy doliczyć do czasu dostawy określonego powyżej.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienia
w realizacji zamówień w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, na które nie ma wpływu.

Dostępność towarów
Prezentowane w sklepie internetowym zdjęcia produktów są przykładowe i służą prezentacji wskazanych na nich artykułów. Widniejące na zdjęciach produkty mogą się nieznacznie różnić kolorystycznie od produktów rzeczywistych. Produkty widoczne na www.ewaija.pl stanowią aktualną i pełną ofertę. Nie jest równoznaczne z posiadaniem wszystkich towarów na stanie magazynowym. Dotyczy to przede wszystkim towarów sezonowych, nietypowych lub końcówek serii produktów. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że dany towar znajduje się przynajmniej na magazynach producenta lub może zostać specjalnie dla klienta sprowadzony. W innym przypadku Ewa&Ja ma prawo zaproponować klientowi towar zamienny o podobnych lub takich samych parametrach i właściwościach. W zależności od decyzji klienta sklep może zrealizować zamówienie lub zwrócić wpłatę całej sumy za zamówienie, jeżeli taka była wcześniej dokonana.
W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy. Każdorazowo klient zostanie telefonicznie poinformowany o ewentualnym wydłużeniu się czasu realizacji zamównia i dostawy.

Odstąpienie od umowy
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu nie później niż 14dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Informujemy, że w przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedający zobowiązuje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. Jednocześnie informujemy, że zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby firmy podany w serwisie.

Reklamacje
Z chwilą pokwitowania doręczenia zamówienia na Klienta przechodzi prawo własności produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty zdrowia lub uszkodzenia ciała. Złożony podpis będzie traktowany, jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki. Klient zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę, czy nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej/ poczty polskiej "Protokołu Reklamacji".

Konsument ma prawo do złożenia reklamacji jeżeli zakupiony towar jest wadliwy. W sytuacji wystąpienia wady klient może złożyć do Sprzedającego reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

wymiany towaru na nowy;
naprawy towaru;
obniżenia ceny;
odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne kKupujący może przekazać sprzedawcy bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W przypadku postępowania reklamacyjnego wadliwy towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji dalszych zobowiązań, należy odesłać na koszt własny za pomocą Poczty Polskiej na adres korespondencyjny Sprzedawcy podany na stronie sklepu, określając sposób realizacji zobowiązań sklepu.

Klient ma prawo, żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Klient ma prawo domagać się również stosowanego obniżenia ceny lub może odstąpić od umowy.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli reklamowany towar wymagać będzie dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin ten może zostać wydłużony. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.

Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.

Prawa autorskie
Wszystkie fotografie, banery, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronie www.ewaija.pl chronione są prawami autorskimi. Sprzedawca nie wyraża zgody na Nie na ich bezprawne kopiowanie lub rozpowszechnianie.
Zdjęcia oferowanych produktów, ich nazwy, loga są własnością firmy Ewa&Ja lub współpracujących firm partnerskich.

Postanowienia końcowe
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w momencie składania zamówienia w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Klient.
Zespół serwisu EWA&JA dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne produktów dostępnych w sklepie internetowym www.ewaija.pl były zgodne z rzeczywistością. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez producenta.
Sprzedawca oznajmia, iż mimo zachowania należytej staranności i dokładności w ofercie sklepu internetowego www.ewaija.pl mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy. W razie wątpliwości Klienta dotyczących prezentowanej oferty należy się przed złożeniem zamówienia skontaktować ze Sprzedawcą drogą telefoniczną lub mailową. Wszelkie wątpliwości i uwagi można również kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu.
Firma Ewa&Ja zastrzega sobie prawo do:
- zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
- wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
- wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
- przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu

Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu.
W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.ewaija.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.